Đoàn Thanh niên

Sinh hoạt chủ điểm tháng 2 và tháng 3

Sinh hoạt chủ điểm tháng 2 và tháng 3

11:13 | 18/08/2015
Thực hiện chủ đề năm 2015 “ Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, Chi đoàn Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 2 và tháng 3 với chủ đề “ tuổi trẻ thành phố ...