Thành tích chứng nhận, giấy phép

* Huân chương lao động hạng 3 năm 2007

HC_lao_dong_hang_3

* Và nhiều bằng khen, giấy khen do các ban, ngành huyện, thành phố trao tặng.