Sơ đồ tổ chức

                           SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY

              CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN NHÀ BÈ

 so_do_to_chuc_2019