HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Thứ tư, 29/05/2024, 15:47 GMT+7 Lượt xem : 184

Ngày 27/5/2024, Công ty tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2024 cho toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động làm việc tại Công ty.

Báo cáo viên Đinh Minh Nhựt - giảng viên an toàn lao động Công ty Tư vấn An toàn Quốc gia thông tin những kiến thức phát luật, thông tin thời sự về an toàn, vệ sinh lao động đến toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty.

z5482908268931_8c28db9b52efe8fe950bb4157ea87cde z5482908246480_9e5bc436bce14ad0b578d1c1a0227946

z5482908255550_9d60d92893b262656e0314663f0ad7ae


Người viết : admin