Công khai tài chính

Báo cáo giám sát tài chính năm 2021

Báo cáo giám sát tài chính năm 2021

16:17 | 04/05/2022
Báo cáo giám sát tài chính năm 2021
Xem file PDF
BÁO  CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

16:13 | 04/05/2022
Báo cáo tài chính năm 2021
Xem file PDF
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

09:50 | 30/07/2021
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021
Xem file PDF
Báo cáo giám sát tài chính năm 2020

Báo cáo giám sát tài chính năm 2020

14:35 | 01/04/2021
Báo cáo giám sát tài chính năm 2020
Xem file PDF