Công khai tài chính

Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng năm 2016

Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng năm 2016

17:26 | 29/07/2016
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng năm 2016
Xem file PDF
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016

17:21 | 29/07/2016
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016
Xem file PDF
Báo cáo giám sát tài chính năm 2015

Báo cáo giám sát tài chính năm 2015

13:31 | 25/04/2016
Báo cáo giám sát tài chính năm 2015 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè.
Xem file PDF
Báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015

14:54 | 31/03/2016
Báo cáo tài chính năm 2015
Xem file PDF