Công khai tài chính

Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020

14:32 | 01/04/2021
Báo cáo tài chính năm 2020
Xem file PDF
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2020

13:31 | 06/08/2020
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2020
Xem file PDF
Báo cáo giám sát tài chính năm 2019

Báo cáo giám sát tài chính năm 2019

10:13 | 26/03/2020
Báo cáo giám sát tài chính năm 2019
Xem file PDF
Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019

10:11 | 26/03/2020
Báo cáo tài chính năm 2019
Xem file PDF
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng năm 2019

Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng năm 2019

09:51 | 31/07/2019
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng năm 2019
Xem file PDF