Công khai tài chính

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019

09:49 | 31/07/2019
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019
Xem file PDF
Báo cáo giám sát tài chính năm 2018

Báo cáo giám sát tài chính năm 2018

14:10 | 05/06/2019
Báo cáo giám sát tài chính năm 2018
Xem file PDF
Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

10:48 | 05/06/2019
Báo cáo tài chính năm 2018
Xem file PDF
Báo cáo tài chính năm 2017 điều chỉnh

Báo cáo tài chính năm 2017 điều chỉnh

09:12 | 23/08/2018
Báo cáo tài chính năm 2017 điều chỉnh
Xem file PDF
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng năm 2018

Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng năm 2018

14:55 | 02/08/2018
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng năm 2018
Xem file PDF